მონაცემთა ბაზასთნ კავშირი ვერ მოხერხდა, ცადეთ მოგვიანებით